diumenge, 4 de maig de 2014

Pont del vespre

Aquest poema pertany a " Imitació del foc", escrit per Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Aquest autor tot i morir molt jove ens va deixar molta obra literària. Aquest autor va estudia a diferents llocs, i un d'aquests va ser Madrid, on va escriure aquest poema el 1936.

 "Imitació del foc" està format per 30 poemes, en aquestes obres predominen l'hermetisme i el simbolisme. Aquesta obra és la que li dóna el màxim reconeixement.

Aquest poema esta compost per quatre estrofes, dos quartets i dos dístics, a la última estrofa hi ha un salt. Els versos són anisosil·làbics, amb rima assonant i tres versos blancs .

El poema està encapçalat per un lema d'Apollinaire, que pertany al poema “Vendémiaire”, del llibre Alcools (1913): “Les feux rouges des ponts...”.

Aquest poema ens descriu una ciutat a l'albada, ho sabem perquè diu que la nit és alta. A la primera estrofa en descriu els carrers d'una ciutat. A la segona estrofa en descriu els diferents edificis que hi ha al voltant, i també apareixen mencionades dues noies. A la tercera estrofa ens parla de bandits. I a l'última estrofa ens explica la sortida del sol, ja que ens diu que la lluna i el sol ballen, perquè ens explica el moment en que la lluna marxa i surt el sol "amb una mossa d'estampa".

En aquest poema he trobat vàries personificacions, en el primer vers que diu que la nit s'abraça amb ell i a l'última estrofa que diu que la lluna i els sol ballen. També trobem diferents encadenaments, al vers 1 i 2, el 6 i 7, el 9 i 10 i el 12 i 13. I una metàfora a "una mossa estampa", referint-se a la ciutat.

Com a conclusió podem dir que trobem semblances entre el poema “Vendémiaire” i el de "Pont del vespre" perquè els dos estan escrits en primera persona i els dos descriuen una alba, però en el de l'autor francès es pot identificar la ciutat, en canvi al de Rosselló-Pòrcel no.
          

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada