dijous, 8 de maig de 2014

CANÇÓ DESPRÉS DE LA PLUJA

Aquest poema pertany al poemari “Imitació del foc”, escrit per Bartomeu Rosselló-Pòrcel i publicat l'any 1938, pòstumament.

Imitació del foc” és un recull de poemes que simbolitza la presència de la vida dels altres, que van girant entorn a ell aparentant felicitat per tal d'oblidar que en algun moment aquestes vides s'apagaran i moriran només deixant el record. En aquest, el foc és una metàfora de la vida.

Aquest poema, dedicat al seu amic Salvador Espriu, tracta sobre un dia després d'haver plogut. Descriu el paisatge que es veu i animals com l'escarabat i el cargol. A la tercera estrofa parla del cel, explica com els núvols van desapareixent i la llum i la calor que es pot apreciar del sol.

És una cançó que parla de la pluja. Aquesta simbolitza la foscor, però després surt el sol, que significa la vida. Hi ha referències clares de la tradició popular amb reproducció de fragments de cançó.

El poema està format per cinc estrofes de versos anisosil·làbics de quatre, cinc, sis, set i vuit síl·labes amb rima consonant i assonant d'art menor (a-ab/--b-/-b-b/ccddee/aaabab).
Té un esquema circular: comença a la primera quarteta dient “no ballis amb la calitja” i acaba l'últim vers del poema: “Ai! Que es menja la calitja”.

Com a figures retòriques trobem al primer vers una personificació i al tercer i quart també. Al vers 4 de la quarta estrofa hi ha una enumeració i al vers 5 una antítesi entre apagar i encendre. A l'última estrofa hi ha una anàfora de “El sol és aquí” i hi ha el·lipsis per donar rapidesa al poema.

Rosselló-Pòrcel ens vol transmetre que, tot i que un dia de pluja no surtis pel mal temps, sempre acabarà sortint el sol i podràs viure la vida. Aquesta cançó va dirigida als nens i nenes ja que parla amb una tonalitat molt normal i no hi ha paraules complicades. Utilitza un llenguatge simple i entenedor perquè la gent la pugui aprendre fàcilment.


ESPATLLA

Aquest poema pertany al poemari “Quaderns de sonets” de 1934, escrit per Bartomeu Rosselló-Pòrcel. El poemari consta d'11 sonets de versos heptasíl·labs, octosíl·labs, decasíl·labs i alexandrins.

El poema és un sonet que consta de dues quartetes (abba-cdcd) i dues tercetes (efg-gef) de versos octosíl·labs amb rima consonant d'art menor. La primera quarteta té rima creuada i la segona rima encadenada.

A la primera estrofa, el jo poètic presenta un paisatge de contrastos on hi ha una dona nua situada davant d'un mirall i està d'esquena. Al primer vers hi ha una antítesi entre blanc i negre, al segon vers hi ha una personificació (“mirall boig”) i al quart una altra (“neu del flanc”) per referir-se al front, i a l'últim vers hi ha una metàfora de la pell de la dona (“neu del flanc”).
A la segona estrofa es comparen el tacte de la roba amb la seva pell. Aquesta estrofa són dues preguntes retòriques. A la primera hi ha una comparació i en l'inici de les dues hi ha un paral·lelisme.
La primera terceta, el jo poètic mira la imatge de l'espatlla de la dona, i diu que encara que l'entorn sigui ruïnós, està en una contemplació divina. Podem deduir també que la relació entre la dona i qui la mira es limitarà a la mirada. D'aquí “l'èxtasi estèril”.

I l'última terceta, el poeta torna a esmentar la incapacitat expressiva de la bellesa de la dona que observa. Al primer i segon vers hi ha una personificació.

dimarts, 6 de maig de 2014

L'ESCOLA MALLORQUINA


L'Escola Mallorquina fou un moviment cultural illenc, sense consciència i voluntat de formar un grup homogeni; el que uneix tot el grup d'escriptors que en formen part és el seu origen geogràfic. 
El període de vigència d'aquest corrent es pot siturar entre 1900 i 1950, aproximadament. Té vinculacions amb el Romanticisme, Costumisme, Naturalisme, Modernisme i Noucentisme.

Els principals exponents d'aquest grup són Miquel Costa i Llobera, Miquel dels Sants Oliver i Joan  Alcover.

 Característiques:

-Poesia interessada en l'ordre, la claredat i la contenció.

-Gust per la forma i per la llengua.

-Propensió al mite.

-To expressiu: contingut, amb serenitat i harmonia, (proper al noucentisme).

-Temàtica: el paisatge es converteix en tema i en sentiment. És el que anomenaven “el sentiment del paisatge”. Hi ha una utilització del paisatge com a símbol.

-Rebuig de moltes actituds i ideologies del Modernisme. Rebutjaven tot el que trencava amb les convencions socials, l'anarquisme, el caos, el desordre...diumenge, 4 de maig de 2014

Pont del vespre

Aquest poema pertany a " Imitació del foc", escrit per Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Aquest autor tot i morir molt jove ens va deixar molta obra literària. Aquest autor va estudia a diferents llocs, i un d'aquests va ser Madrid, on va escriure aquest poema el 1936.

 "Imitació del foc" està format per 30 poemes, en aquestes obres predominen l'hermetisme i el simbolisme. Aquesta obra és la que li dóna el màxim reconeixement.

Aquest poema esta compost per quatre estrofes, dos quartets i dos dístics, a la última estrofa hi ha un salt. Els versos són anisosil·làbics, amb rima assonant i tres versos blancs .

El poema està encapçalat per un lema d'Apollinaire, que pertany al poema “Vendémiaire”, del llibre Alcools (1913): “Les feux rouges des ponts...”.

Aquest poema ens descriu una ciutat a l'albada, ho sabem perquè diu que la nit és alta. A la primera estrofa en descriu els carrers d'una ciutat. A la segona estrofa en descriu els diferents edificis que hi ha al voltant, i també apareixen mencionades dues noies. A la tercera estrofa ens parla de bandits. I a l'última estrofa ens explica la sortida del sol, ja que ens diu que la lluna i el sol ballen, perquè ens explica el moment en que la lluna marxa i surt el sol "amb una mossa d'estampa".

En aquest poema he trobat vàries personificacions, en el primer vers que diu que la nit s'abraça amb ell i a l'última estrofa que diu que la lluna i els sol ballen. També trobem diferents encadenaments, al vers 1 i 2, el 6 i 7, el 9 i 10 i el 12 i 13. I una metàfora a "una mossa estampa", referint-se a la ciutat.

Com a conclusió podem dir que trobem semblances entre el poema “Vendémiaire” i el de "Pont del vespre" perquè els dos estan escrits en primera persona i els dos descriuen una alba, però en el de l'autor francès es pot identificar la ciutat, en canvi al de Rosselló-Pòrcel no.
          

Sonet Marí

Aquest poema pertany a " Quadern de sonets", escrit per Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Aquest autor tot i morir molt jove ens va deixar molta obra literària. Rosselló-Pòrcel va fer un creuer pel Mediterrani, juntament amb altres escriptors com Salvador Espriu, el seu gran amic.

Precisament aquest poema el va escriure duran el creuer l'any 1933, quan estava entre Malta i Alexandria. A més aquest poema esta dedicat a Salvador Espriu.

 Aquest poema esta compost per un sonet, és a dir, dos quartets i dos tercets amb rima consonant ABAB-ABAB-CDC-CDC, encadenada.

 El poema ens descriu un paisatge, aquest paisatge està "neguitós, intranquil", ja que ens el descriu amb paraules força negatives com amargor, tremola, esclat, lluita... El paisatge esta format per un mar envoltat de boira i el vent que mou l'aigua.

Parla sobre l'art per l'art, escriure poesia per la bellesa.

 Al llarg del poema trobem un sentiment de solitud, de melancolia, per tant el poeta es mostra reflexiu. Vinculat a aquest sentiment també es planteja a on acaba el mar. I a l'última estrofa es veu una visó més positiva, ja que compara el futur amb àngels cantant.

 En aquest poema hi ha dues preguntes retòriques que corresponen a les dues últimes estrofes senceres, que remarquen aquest pensament reflexiu. També trobem l'allunyament del paisatge marí, expressat amb metàfores sincrètiques: "Sadoll de blancs en llum, espatlla en força blava". Hi ha una anàfora a les dues últimes estrofes i un paral·lelisme també en aquestes, ja que les dues estrofes comencen amb qui i fan una pregunta amb futur. També trobem metàfores com "Esclat d'espases d'argent", referint-se a les onades, o "l'esclava teulada", referint-se al mar, entre d'altres.

Com a conclusió podem dir que en el fons reflecteix el poder de la literatura;la capacitat dels mots per denotar tot el moviment de la natura.

Leda

Aquest poema està escrit per Bartomeu Roselló-Porcel. Ell neix el 1913, està conisderat un escriptor de la generació sacrificada.coneixara a altres escriptors com Carles Riva, Salvador Espriu i Joan Vinyoli. Va ser victima d'una tuberculosi i el 1938 mor.

Aquest poema pertany a “Quadern de Sonets” publicat l'any 1934. Aquest consta de onze sonets de versos heptasíl.labs, octosil.labs, decasil.labs i alexandrins.

El tema principal d'aquest es una inspiració que fa el poeta del mite clàssic de Leda. Segons el mite hi ha una trobada entre Leda i el cigne.

Com ja hem dit aquest poema és un sonet, compost per dos quartets i dos tercets. Són heptasíl.labs de versos blancs i d'art menor. Hi ha rima assonant en els tercets i el segon quartet.

En el primer quartet ens descriu l'aigua. Aquesta està tranquila tot i que hi ha un lleuger moviment d'aire. En el segon quartet ens parla d'un refex on hi ha una ombra. En aquesta s'insinua el moment en què Leda i el cigne es troben. I s'estan amagant. En el primer tercet veiem un negit per marxar corren i no ser vistos per a ningú i així no els descobreixin. En aquest trobem un encadenament entre el primer vers i continua al segon. I finalment en el segon terct fa una descripció de l'escenaen general.

Com a conclusió, podem dir que aquest poema està relacionat amb el mite de Leda. En aquest cas Roselló-Porcel no explica el mite sinó la sensació que produeix . Altres autors com Rubén Dario i Josep Carner també han escrit sobre aquest mite de Leda però en el seu cas l'han descrit.Indecisa, rara, nova

Aquest poema està escrit per Bartomeu Roselló-Porcel. Ell neix el 1913, està conisderat un escriptor de la generació sacrificada.coneixara a altres escriptors com Carles Riva, Salvador Espriu i Joan Vinyoli. Va ser víctima d'una tuberculosi i el 1938 mor.

Aquest poema pertany a “Imitació del foc” publicat l'any 1938. Aquest consta de trenta poemes dels quals 3 són sonets i la resta versos blancs o veros lliures. I sovint la forma del poema sól fer d'efecte mirall del contingut, per infulències avanguardistes

El tema principal d'aquest poema és la ballesa d'una dama que ens la presenta com una rosa. El poema va encapçalat per un lema de Paul Éluard

Està compost per cinc estrofes, dos tercets i tres apariats. Hi ha una rima assonant en el primer apariat i el darrer tercet.

Principalment parla de la indesició que té al veure la dama. Al primer vers es veu un encadenament. També ens parla d'una festa del poble al tercer vers, hi ha una personificació en la llum.I ens torna a repetir que està indecis davant aquesta dama i no sabrà com actuar i si serà aquella la dama, això ho fa mitgançant una pregunta retòrica. I al passar tota la nit encara no s'atrebeix a dir-li res. El recurs del diàleg ens remet a la poesia popular.


Podem dir que aquest poema té el lema que fa servir Paul Éluard de “Tant de rêves en l'aire” i és molt referent en les trajectoria de Bartomeu Roselló-Porcel

Com a conclució, podem dir que aquest poema té relació amb el cançoner popular per l'associaicóde bellesa-rosa-dona.